Dominans och ledarskap - Fakta eller fantasi?

Författare Barry Eaton

Beskrivning:

I många år har hundägare blivit uppfostrade att tro att "ledarskap" är lösningen på alla hundproblem. Och att alla hundproblem kan skyllas på just "brist på ledarskap". Hundägare har fått lära sig att de måste dominera sina hundar för att undgå att hunden tar över chefsrollen i familjen. De som säger detta drar ofta paralleller till vargflocken och till hur tiken behandlar sina valpar.


Men är detta fakta eller fantasi? Är hunden verkligen ute efter att bli chef i familjen? Har den verkligen ett sådant inneboende behov av att "klättra på rangskalan" och dominera sin ägare? Hur giltiga är jämförelserna mellan varg och hund? Är hunden ett flockdjur egentligen? Och vad är alternativet till ledarskapstänkandet?